Supermamsen

22 september 2020

Supermamsen

Om livet som pedagog och förälder till barn med särskilda behov

Supermamsen kallar hon sig, kvinnan som skrivit boken med samma namn. I yrket som fritidspedagog brinner hon för att alla elever ska ha en riktigt bra dag, som de alla klarar av trots att alla barn är olika och behöver olika saker. Men mest av allt är hon mamma. De tre barnen hon är mamma till har alla neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, två med adhd och en med autism. Detta har genom åren medfört att barnen behövt stöd i många situationer hemma, men mest av allt en kamp för att få skola och sjukvård att förstå och få stöd. För fem år sedan började en uppgiven Supermamsen blogga om detta. En läsvärd blogg som gett många andra föräldrar stöd och skolpersonal som läst har fått hjälp i att förstå vad barn med NPF kan behöva i och av skolan.

 

I boken får vi följa familjen i olika situationer och författarens reflektioner runt vad som händer och varför en situation uppstår. Detta kan vara mycket hjälpsamt för andra föräldrar. I boken finns dessutom många rutor med rubriken Pedagogperspektivet där vi får ta del av konkreta tips till pedagoger utifrån de saker som beskrivs i boken. I ett kapitel är pedagogperspektivet i fokus och föräldraperspektivet inlagt i rutor. Den här varvningen gillar jag. Kanske för att jag själv både är pedagog och förälder. Det gör boken användbar för både skola och föräldrar. Författaren lyckas också med att ta båda perspektiven med respekt för de som har det andra. Denna respektfullhet gör att alla läsare får mer förståelse för varandra och den situation som föräldrar och barn har i hemmet den situation pedagoger har i skolan. Dessa respektfulla reflektioner tror jag kan göra skillnad för föräldrar som kämpar och pedagoger som kämpar, i slutändan gör det den viktigaste skillnaden, för barnen som kämpar.

 

Denna bok är inte minst ett viktigt redskap i arbetet med problematisk skolfrånvaro, så kallade hemmasittare. En växande grupp elever, många med autism, som liksom Supermamsens son Calle inte klarar att gå i skolan på grund av bristande stöd. Vi får en tydlig bild av hur det kan se ut hemma hos en familj med barn med autism och skolfrånvaro. En viktig bild för alla lärare och fritidslärare som har en hemmasittare i sin klass/grupp och alla skolors elevhälsoteam och rektorer. Förutom att få en bild av hur det är i hemmet får alla läsare konkreta tips om hur de kan arbeta både med hemmasittare och andra elever med autism och/eller adhd. Många tips belyser den viktiga kartläggningen. Denna bok kan lära många skolor att vara nyfikna på varför det blir svårt. Hur de kan undersöka detta genom kartläggning och hur de får stöd i att hitta ett arbetssätt där de kan möta just denna elev. För precis som att vi inte ger alla med synfel samma glas i sina glasögon kan vi inte ge samma stöd till alla elever med NPF.

 

Tack Supermamsen för din viktiga bok!