Välkommen till Funkkonsulten

Jag heter Annelie Karlsson och är utbildad lärare, specialpedagog och rektor. Kontakta mig gärna för föreläsning, workshop, utbildningspaket eller handledning runt barn, vuxna eller grupper med behov av särskilt stöd.  Uppdrag tas över hela landet. Oftast blir jag anlitad av skolor, fritidshem, LSS-verksamheter, socialtjänst, anhörigstöd, föreningar eller olika konferensanordnare. Ibland får jag också uppdrag från andra verksamheter som arbetar med människor, t ex kriminalvård, HVB, flygplatser eller bibliotek. 

 

Aktuella föreläsningar

och konferenser

Öppna föreläsningar och konferenser där jag deltar:

 

Öppen föräldraföreläsning i Kungälv 17 april, info och anmälan här, ingen kostnad. 

Föreläsningar på konferens Daglig verksamhet i Stockholm 23-24 april, SIFU. Mina föreläsningar heter Kommunikation och samspel på individnivå och Smarta lösningar för en tillgänglig fysisk miljö inom daglig verksamhet.  

 

Förinspelade

föreläsningar med 

arbetsmaterial på

Preparus: 

Kompetensutveckling

i Loop Me: 

Specialpedagogik för fritids i Loop Me 

 

 

Om mig

 

Jag heter Annelie Karlsson, har lång erfarenhet av särskilt stöd. Mina utgångspunkter i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik.  Mina kunskapsområden är främst neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, samt intellektuell funktionsnedsättning, men erfarenhet och kunskap finns också från andra områden. Ett område jag har fördjupat mig extra i är problematisk skolfrånvaro och hur skolor kan arbeta med så kallade hemmasittare. Jag är också författare inom det specialpedagogiska fältet. 

Utbildningar och

Föreläsningar

Klicka på bilden så kommer du vidare till min sida om utbildningar och föreläsningar.  Förutom föreläsningarna som finns som förslag utformar jag föreläsningar och utbildningar som uppdragsutbildningar där upplägget tas fram i samråd med uppdragsgivaren. En workshop är ett bra komplement till en föreläsning för att prova verktyg och ny kunskap. Workshops kan också ges fristående från föreläsning. 

 

 

Handledning

 

Jag handleder regelbundet inom LSS-verksamheter, på skolor, förskolor och föräldrar. Det går att få handledning både både enskilt och i grupp. Handledning erbjuds både på plats i er verksamhet och digitalt. 

För mig är det viktigt att verksamheters ledare och de som handleds har en gemensam syn på hur arbetet ska göras. Den handledning jag ger är specialpedagogisk och vi arbetar tillsammans med pedagogiken som utgpngspunkt för att utveckla er verksamhet och hitta lösningar som gynnar de ni är till för. 

Kontinuerligt

specialpedagogiskt

stöd till förskolor

Förskolor erbjuds en långvarig kontakt. Tillsammans gör vi ett upplägg med möjlighet till handledning, barnobservationer, stöd i föräldrasamarbetet och kontinuerliga barngenomgångar. Jag har under 2024 möjlighet att starta samarbete med ytterligare en förskola i Göteborgsområdet. 

 

 

Utredningar

 

På uppdrag av skolor gör jag specialpedagogiska kartläggningar, utredningar och dyslexiutredningar. Jag utreder även dyslexi på uppdrag av privatpersoner. För dyslexiutredningar använder jag verktyget Logos. 

 

 

Mina Böcker

Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro (2018), med Maria Bûhler och Terése Österholm.                                           Autism och adhd i gymnasiet - tydliggörande pedagogik (2019),  med David Edfelt, Ann Lindgren och Anna Sjölund                      Specialpedagogik för fritids - en grundbok (2020)  När samhället är förälder - stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn (2021), med Jennie Linde.                                                    Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning - ett specialpedagogiskt perspektiv (2021), med Lena W Henriksson, Ann Lindgren och David Edfelt        Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS - för unga med intellektuell funktionsnedsättning (2024), med Helena Molker Lovén, Jennie Linde och David Edfelt. 

 

Böckerna finns till fördelaktigt pris i min butik