content_copy

 

Välkommen till Funkkonsulten

Jag heter Annelie Karlsson och är utbildad lärare, specialpedagog och rektor. Kontakta mig gärna för föreläsning, workshop, utbildningspaket eller handledning runt barn, vuxna eller grupper med behov av särskilt stöd.  Uppdrag tas över hela landet. Oftast blir jag anlitad av skolor, fritidshem, LSS-verksamheter, socialtjänst, anhörigstöd, föreningar eller olika konferensanordnare. Ibland får jag också uppdrag från andra verksamheter som arbetar med människor, t ex kriminalvård, HVB, flygplatser eller bibliotek. 

 

 

NYHET - BUTIK


Nytt på hemsidan - webbshopp, just nu är enda betalningsmöjlighet swish. Är ni företag eller myndighet och vill lägga order mot faktura, vänligen mejla annelie@funkkonsulten.se . Frakten är 49 kr för alla köp, från 300 kr fri frakt inom Sverige, från 1001 kr fri frakt övriga länder. 

 

Aktuella föreläsningar

och konferenser

Öppna föreläsningar och konferenser där jag deltar:

Konferensen Barn som utmanar 2023, tillsammans med Bo Hejlskov Elvén, Petra Krantz Lindgren och Skolgårdsläraren Gustav Sundh, genom Utbildning Norr,  Östersund 15 mars, Göteborg 1 september , Stockholm 7 september, Digitalt 7 september

Miniturné med FUB Västmanland, Sala 22 mars förmiddag, Fagersta 22 mars eftermiddag, Köping 23 mars förmiddag, Västerås 23 mars eftermiddag

Utbildningskonferens Fritids Friends, 26 april Stockholm, kostnadsfritt, Fritidsförbundets uppdrag är att skapa en meningsfull fritid för barn och unga med funktionsvariationer. Med vår breda kompetens inom LSS verksamhet, öppen fritidsverksamhet, ungas organisering samt mänskliga rättigheter bidrar Fritidsförbundet till att skapa tryggare mötesplatser för alla. Alla som arbetar för barn och ungas fritid är viktiga för oss och därför har Fritidsförbundet tagit fram en kostnadsfri konferens med fokus på att utveckla kompetens inom delaktighet och lågaffekivt bemötande i denna arbetsroll.

Konferensen Bemöta och möta barn med NPF. genom Utbildning Norr, Stockholm 28/4

Förinspelade

föreläsningar med 

arbetsmaterial på

Preparus: 

Kompetensutveckling

i Loop Me: 

Specialpedagogik för fritids i Loop Me 

 

 

Om mig

 

Jag heter Annelie Karlsson, har lång erfarenhet av särskilt stöd. Mina utgångspunkter i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik.  Mina kunskapsområden är främst neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, samt intellektuell funktionsnedsättning, men erfarenhet och kunskap finns också från andra områden. Ett område jag har fördjupat mig extra i är problematisk skolfrånvaro och hur skolor kan arbeta med så kallade hemmasittare. Jag är också författare inom det specialpedagogiska fältet. 

Utbildningar och

Föreläsningar

Klicka på bilden så kommer du vidare till min sida om utbildningar och föreläsningar.  Förutom föreläsningarna som finns som förslag utformar jag föreläsningar och utbildningar som uppdragsutbildningar där upplägget tas fram i samråd med uppdragsgivaren. En workshop är ett bra komplement till en föreläsning för att prova verktyg och ny kunskap. Workshops kan också ges fristående från föreläsning. 

 

 

Handledning

 

Jag handleder regelbundet inom LSS-verksamheter, på skolor, förskolor och föräldrar. Jag handleder både enskilt och i grupp. 

För mig är det viktigt att verksamheters ledare och de som handleds har en gemensam syn på hur arbetet ska göras. 

Kontinuerligt

specialpedagogiskt

stöd till förskolor

Förskolor erbjuds en långvarig kontakt. Tillsammans gör vi ett upplägg med möjlighet till handledning, barnobservationer, stöd i föräldrasamarbetet och kontinuerliga barngenomgångar. 

 

 

Utredningar

 

På uppdrag av skolor gör jag specialpedagogiska kartläggningar, utredningar och dyslexiutredningar. Jag utreder även dyslexi på uppdrag av privatpersoner. För dyslexiutredningar använder jag verktyget Logos. 

 

 

Mina Böcker

Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro (2018), med Maria Bûhler och Terése Österholm.                                           Autism och adhd i gymnasiet - tydliggörande pedagogik (2019),  med David Edfelt, Ann Lindgren och Anna Sjölund                      Specialpedagogik för fritids - en grundbok (2020)  När samhället är förälder - stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn (2021), med Jennie Linde.                                                    Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning - ett specialpedagogiskt perspektiv (2021), med Lena W Henriksson, Ann Lindgren och David Edfelt

Böckerna finns till fördelaktigt pris i min butik