Beteendeproblem i skolan

11 oktober 2020

Beteendeproblem i skolan 

Andra utgåvan 

Bo Hejlskov Elvén

Ska elever få bete sig hursomhelst? Vad är egentligen lärares uppdrag? Frågor som dessa är ständigt aktuella både i media och ute på skolor. Som specialpedagog och före detta rektor tycker jag också att det är högst relevanta frågor. När jag hör dem blir jag nyfiken, jag funderar på vad som gjort att en situation uppstått som väckt dessa frågor. Det är så vi arbetar när vi arbetar med Lågaffektivt bemötande som metod.

 Jag har lärt mig mycket om metoden av Bo Hejlskov Elvén och i den här boken lär han ut den till skolpersonal. Sedan den första utgåvan kom 2014 har jag följt ett antal skolors arbete utifrån boken. De har fått stöd i sitt sätt att se på elever som inte beter sig efter normen och lärt sig hur de kan arbeta med dem. Genom metoden har de kunnat få ned stressnivån både hos sig själva och eleverna och allas arbetsmiljö har förbättrats.

 I den nya utgåvan finns mer forskning och vetenskapligt stöd för lågaffektivt bemötande som metod. Hejlskov Elvén reflekterar också över metoden utifrån barnkonventionen som nu blivit svensk lag. En tredje och mycket viktig bit är att den nya utgåvan innehåller mer utvecklade delar om utvärdering och förändringsarbete.

 Jag tror att alla som uppskattat första utgåvan kommer tycka om hur den nya utvecklats och blir ännu mer användbar. De som missat första utgåvan har något nytt och stort att ta till sig och mötas runt. Denna bok är utmärkt att ha som studiecirkel på en skola och kan vara ett material att mötas runt för skolans olika professioner.