Klicka här för att komma till Studiematerialet

Gratis studiematerial Skolfrånvaro
Två år efter att vår bok Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro släpptes är den tyvärr mer aktuell än någonsin. Vi författare följer noga arbetet med skolfrånvaro i våra svenska skolor. Det vi ser är att huvudmän avsevärt förbättrat och utvecklat sitt arbete för att minska skolfrånvaro. Men vi ser också att skolfrånvaron är fortsatt hög. För att bidra till allt positivt utvecklingsarbete runt om i landet har vi nu tagit fram detta studiematerial.

Studiematerialet kan användas av närvaroteam, elevhälsoteam eller hela lärarlag. Det går också att använda av en enskild läsare.

Vi önskar er varmt lycka till med det livsviktiga arbetet med att främja närvaron och minska problematisk frånvaro.

Hör gärna av er om ni har synpunkter på materialet eller vill prata mer om er situation lokalt eller runt en enskild elev. Vi författare föreläser och handleder också om ni har behov av det.

Maria Bühler, Annelie Karlsson och Terése Österholm

Augusti 2020