Föreläsningar

Alla föreläsningar kan ges på plats hos er eller digitalt. Det går att kombinera av förslagen nedan och en föreläsning utformas alltid efter era behov och önskemål. 

 

Förskola

 • Tydliggörande pedagogik i förskola
 • Barn med eller utan diagnos som behöver stöd i förskolan
 • Språkstörning och andra språkliga sårbarheter, innebörd och anpassningar i förskolan
 • Särskild begåvning i förskola
 • Lågaffektivt bemötande i förskola
 • Fysisk lärmiljö i förskola

Fritidshem

 • Specialpedagogik för fritids
 • Tydliggörande pedagogik på fritids
 • Autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i fritidshemmet
 • Fysisk lärmiljö på fritidshemmet

Grundskola

 • Tydliggörande pedagogik i skolan
 • Autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Språkstörning och andra språkliga sårbarheter, innebörd och anpassningar i skolan
 • Särskild begåvning och anpassningar av skola
 • Lågaffektivt bemötande i skolan 
 • Fysisk lärmiljö
 • Problematisk skolfrånvaro, så kallade hemmasittare

Grundsärskola och/eller Gymnasiesärskola

 • Tydliggörande pedagogik i särskolans verksamhet
 • Lågaffektivt bemötande i grundsärskola och/eller gymnasiesärskola
 • Fysisk lärmiljö i särskoleverksamhet
 • Problematisk skolfrånvaro, så kallade hemmasittare

Gymnasieskola

 • Tydliggörande pedagogik i gymnasiet
 • Autism, adhd, andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa - innebörd och anpassningsbehov
 • Fysisk lärmiljö på gymnasiet
 • Problematisk skolfrånvaro, så kallade hemmasittare
 • Att få APL eller annan praktik att funka för elever med stödbehov

Vuxenutbildning (Komvux, Yrkesutbildning och Folkhögskola)

 • Tydliggörande pedagogik
 • Autism, adhd, andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och trauma - innebörd och anpassningsbehov
 • Fysisk lärmiljö
 • Att få APL eller annan praktik att funka för elever med stödbehov

Högskola och Universitet

 • Att anpassa föreläsningar och annan undervisning så att fler kan lyckas, utan att sänka kraven på studenterna (anpassningar för till exempel studerande med autism eller adhd men också för de som är svaga i svenska språket)

LSS-verksamheter 

 • Tydliggörande pedagogik inom LSS 
 • Lågaffektivt bemötande inom LSS
 • Fysisk miljö på gruppbostad, daglig verksamhet eller lägerverksamhet
 • Problematisk frånvaro i daglig verksamhet

Placerade barn

Föreläsningar inom detta område kan också ges tillsammans med Jennie Linde 

 • Placerade barn i skolan, anpassningar och stöd
 • Tydliggörande pedagogik i familjehem eller ungdomsvård som HVB eller SiS
 • Autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Lågaffektivt bemötande i familjehem eller ungdomsvård som HVB eller SiS
 • Fysisk miljö på HVB eller SiS

Anhörigstöd

 • Problematisk skolfrånvaro, så kallade hemmasittare
 • Att vara förälder till barn med NPF, att räcka till både hemma, med alla dessa kontakter och att hantera omvärldens alla tankar om ditt barn

Övrigt

 • Att hantera sin egen stress i arbetet med barn, ungdomar eller vuxna med stödbehov
 • Lågaffektivt bemötande i er verksamhet (har tidigare getts till bibliotek, arbetsförmedling, sjukvård, socialtjänst, HR-avdelning, kyrka, idrottsförening, scoutverksamhet, kulturskola, kriminalvård)
 • Autism, adhd, psykisk ohälsa m.m - hur det påverkar och vad ni kan göra för att underlätta (har tidigare getts till bibliotek, arbetsförmedling, sjukvård, socialtjänst, HR-avdelning, kyrka, idrottsförening, scoutverksamhet, kulturskola, kriminalvård)
 • Anpassningar på arbetsplatsen för arbetstagare eller praktikanter med särskilda behov

Nedan finns

produktblad med

exempel på föreläsningar