Vardagsstöd 1 och 2

27 september 2020

Vardagsstöd 1 och 2

för personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar.

Ett kartläggningsmaterial om hur man behöver stöd i vardagen

Det här är två böcker fyllda med konkret arbetsmaterial, tips och tankar om hur arbetsmaterialet kan användas samt bakgrund till varför det behövs.  Det kan användas för att ge stöd till personer som har autism, adhd och/eller andra neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar. De kan också användas för att ge stöd till många med intellektuell funktionsnedsättning.

 Författarna ger oss alla de där verktygen som många verksamheter vill kunna erbjuda men är osäkra på hur de ska tillverka och använda. Första bokens förra version har funnits i mer än tio år, den nya är uppdaterad på hur samhället ser ut nu och vilka behov som finns av att få stöd i nu, saker som att använda bank-id har tillkommit. Den andra boken är helt ny. Där blandas den ena författarens professionella syn med den andra författarens självupplevda syn på stödbehov. De beskriver vikten av att ha gemensamma ord, den som ger stöd och den som får stöd. Annars kan stödet bli obegripligt och inte användbart. I Vardagsstöd 1 och 2 får vi inte bara användbart kartläggningsmaterial, skattningsskalor och exempel på stöd. Vi får också en viktig insikt i varför stödet behövs och vilken skillnad det kan göra.

De här två böckerna behöver finnas hos alla boendestödjare, boenden med särskild service, daglig verksamhet, lägerverksamheter, assistansanordnare, arbetsförmedlingar, ungdomsvård som SiS och HVB och andra som möter människor med osynliga funktionsnedsättningar. De kan också användas av föräldrar. Dessa böcker behöver också finnas hos alla skolors specialpedagoger och kuratorer, såväl inom särskolans olika skolformer som ”vanlig” skola och fritidshem. När de används öppnas dörrar till en vardag där den vi ger stöd kan uppleva självkontroll, bli mer självgående och där med få ett mer harmoniskt liv. Visst är det fint!