Implementering av lågaffektivt bemötande

20 februari 2023

Varför? - stöd till dig som funderar på 

att implementera Lågaffektivt bemötande

+ samtalskort Tankar för dagen

Av Terése Österholm & Jennie Linde

Att implementera lågaffektivt bemötande kräver ett gediget arbete. En metod som bygger på etik och personlig reflektion behöver att vi både förstår och tänker till. I boken finns en viktig teoretisk bas. Men också mängder av exempel på tankar som väcks och hur det blir i praktiska situationer. Författarna har använt sin egen gedigna erfarenhet för att beskriva på ett sätt så att det blir mycket användbart. 

Med korten så lyfts olika reflektionsfrågor, dilemman och tankar. Tillsammans blir materialet en bas för både den som är nyfiken på metoden Lågaffektivt bemötande, den som är redo att implementera och verksamheter som länge arbetat lågaffektivt. Att arbeta med en metod som Lågaffektivt bemötande är att ständigt vara i utveckling. Kunskaper behöver fyllas på, stärkas och sättas i nya perspektiv utifrån de utmaningar som finns i verksamheten just nu. 

Jag vill verkligen rekommendera detta handfasta material. Det känns hur mycket erfarenhet som finns hos författarna och hur de tänkt till runt vad som är hjälpsamt i arbetet. Materialet kan användas s i förskola, skola, fritidshem, alla olika LSS-verksamheter, äldrevård, stödboende, HVB, familjehem och i helt vanliga familjer. När det används av familjer, vilket det är familjehem eller annan familj, så kan man behöva omformulera en del frågor på egen hand, eftersom man inte är personal, men det går fint att göra.