Flickor med autism och adhd - en guidebok till föräldrar och profesionella

13 september 2020

Flickor med autism och adhd

En guidebok för föräldrar och profesionella

Maria Bühler (Studentlitteratur 2020)

Det här är en efterlängtad bok, trots att vi skriver 2020 i almanackan saknas litteratur om hur flickor med autism och/eller adhd påverkas av sin funktionsnedsättning och hur de egentligen mår. Hur fungerar det för dessa flickor med kompisar och skola och hur mår de psykiskt? Vad kan vi göra för att underlätta för dem när vi möter dem som anhöriga, skolpersonal, vårdpersonal eller i andra sammanhang? Den här boken ger svar på dessa frågor.

I boken har Maria Bühler intervjuat många personer med stor kunskap, en del med egen diagnos, andra som är anhöriga eller professionella. Intervjuerna varvas med författarens beskrivningar och teori. Alla avsnitt är lätta att förstå, läsaren behöver inte slå upp svåra ord och begrepp, allt beskrivs på ett lättillgängligt vis. I boken finns illustrationer av Terése Österholm som förstärker textens beskrivningar.

I de första kapitlen ges en viktig grundläggande beskrivning av de olika funktionsnedsättningarna och hur de påverkar olika funktionsförmågor.

Ett kapitel handlar om flickornas mående och beskriver också andra funktionsnedsättningar och tillstånd som ofta finns i kombination med autism och/eller adhd. Här beskrivs också hur stress påverkar flickornas mående och vi får konkreta tips om hur vi kan stötta flickorna för att minska stressen.

Kapitlet om vänskap beskriver skillnaden mellan flickors och pojkars behov av stöd i det sociala samspelet och relationer. Det kan underlätta mycket för dessa flickor när vi använder de redskap vi får här om hur vi kan göra för att ge stöd med det sociala.

Ett kapitel om skolan belyser framförallt det viktiga behovet av att se och upptäcka dessa flickor. Alltför ofta kämpar flickor så hårt med att deras svårigheter inte ska synas att de blir helt slut och ibland utbrända innan någon förstår att de har ett annorlunda sätt att fungera.

Att vara anhörig är ett kapitel som är viktigt för föräldrar och andra runt flickan. Personlogen uppskattar jag i detta kapitel mycket att det ges stort utrymme åt syskonrelationer och hur det kan vara att vara syskon till en flicka med autism och/eller adhd.

 Avslutningsvis finns ett kapitel om utredning och diagnos. Hur en utredning går till beskrivs. Vad de som utreder behöver tänka extra på när det är en flicka de utreder tas upp noggrant, detta kapitel känns mycket användbart för personal på BUP, skolpsykologer, habilitering och andra professionella som arbetar med att utreda eller behöver kunna läsa och förstå utredningar i sitt arbete.

 Detta är en bok som behöver finnas på alla förskolor och skolor, inom vård och socialtjänst och i många familjer.