Autistens överlevnadsguide till skolan och Skolans överlevnadsguide till autism

3 januari 2023

Olika perspektiv - enkelt, vardagsnära och användbart

Dessa två böcker lyckas med det svåra att inte skuldbelägga. Tillsammans skapar de perspektiv och är hjälpsamma i vardagen. Min erfarenhet som både skolpersonal och förälder till barn med autism är att man ofta hamnar där, i skuldbeläggandet, och där sker inga lösningar.

Den gula boken riktar sig till barn och unga med autism. Där finns lättillgänglig fakta om autism och många beskrivningar av hur man som elev kan känna och uppleva situationer i skolan, läxor och olika miljöer.  Den innehåller lär känna dig själv listor där läsaren kan pricka i vad hen upplever som svårt och behöver stöd med, vilka saker som ger stress och vad hen tycker är bra med sig själv och sitt sätt att funka. Läsaren får ta del av många Lifehacks utifrån författarnas erfarenhet. Många olika delar i boken väver ihop den så att den med råge lever upp till sin titel som överlevnadsguide. 

Den turkosa boken riktar sig till skolpersonal som lärare, fritidspedagoger, elevassistenter, skolledare och elevhälsoteam. Boken har hela tiden barnet i centrum och gör det möjligt för skolpersonalen att både förstå varför en elev med autism funkar som hen gör och hur det går att ge stöd. Boken ger användbara tips om hur det går att jobba förebyggande för att minska intryck och underlätta genom tydlighet och ett tryggt bemötande. Som lärare eller annan skolpersonal är min erfarenhet att det kan vara förödande om specialpedagoger (jo, jag är själv en sådan) kommer farandes med långa listor på anpassningar som ska göras och läraren inte får en chans att förstå varför de ska göras. Då kommer anpassningarna att ge läraren stresspåslag och det kan leda till negativa känslor runt en elev. Med den här boken blir det enklare för läraren att förstå varför vissa anpassningar kan behövas. Lärarna får också konkreta tips på anpassningar, både förebyggande och för en elev som kört fast. Jag vågar påstå att den här boken gör att relationerna mellan skolpersonal och eleven kan bli bättre. 

Båda böckerna har en layout och ett upplägg med checklistor, bilder och sammanfattning och tydliggörande i rutor som gör dem extremt lättillgängliga. Något som är välkommet både för barn och unga med autism och deras skolpersonal. Alla inblandade har oftast ett stort stresspåslag som gör det svårt att ta till sig tyngre texter. Dessa böckers upplägg är därför en möjliggörare för att få till läsning, förståelse och användning. 

Autistens överlevnadsguide till skolan - Alexander Skytte & Jiang Millington (Be My rails 2021)

Skolans överlevnadsguide till autism - Alexander Skytte, Jiang Millington & Linda Jensen (Be My Rails 2022)