Specialpedagogiskt stöd vid distans- och fjärrundervisning

22 mars 2020

Hur ska vi nå elever som behöver särskilt stöd i distans- och fjärrundervisning?

I denna särskilda situation har vi både möjligheter och begränsningar. I Norge som haft distans- och fjärrundervisning längre än Sverige så vittnar flera skolor, föräldrar och elever redan om att detta undervisningssätt passar många elever som har svårt att delta i undervisningen i vanliga fall, de elever vi ofta kallar hemmasittare - elever med problematisk skolfrånvaro och även andra elever som upplever skolan som svår på olika sätt. Min egen son som är gymnasieelev sa när beskedet om att hans skola skulle övergå till distansundervisning "va bra, nu kanske de fattar att de kan ha skola på olika sätt". 

Att det underlättar för en del elever med dessa undervisningsvägar innebär inte att det blir okomplicerat för dem och för en del av deras klasskompisar blir det på många vis svårare än klassrumsundervisning på plats på skolorna. Jag har därför satt ihop denna lista på saker jag tycker att alla skolor ska tänka till runt. Det finns säkerligen mera att fylla på listan med på respektive skola. 

  • Skolan måste se varje elev varje dag, i första hand via uppkoppling på lektion där någon ser att eleven deltar och ger feedback. I andra hand via telefon eller sms där eleven får veta att den varit saknad och vad som ska hända dagen efter. 
  • De flesta lärare har många elever, då behöver mentor vara den som tar kontakt med elev som varit frånvarande. Ibland har mentor många elever med omfattande frånvaro och då behöver elevhälsoteamet direkt komma in och ta hand om kontakten med eleven. För varje dag vi inte har kontakt ökar risken för att förlora kontakten med eleven. 
  • En del elever har redan problematisk skolfrånvaro, de ska i lika hög grad kontaktas (om de inte är sjukskrivna och läkare avrått från kontakt med skolan), nu kan vara tillfället då skolan lyckas fånga upp dem och få dem med i undervisningen då de slipper moment som kan vara svåra, som att fysiskt ta sig till skolan, arbeta i högljudda miljöer och att vara i stor klass rent fysiskt. 
  • När skolan fått fatt på elever i behov av särskilt stöd är det i distans- och fjärrundervisningen lika viktigt som vanligt att arbeta med: korta avgränsade uppgifter, snabb feedback, pauser, checklistor och prioriteringsordning. 

Lycka till alla kämpande lärare, skolledare, elever och vårdnadshavare!