Skolavslutning för hemmasittare

31 maj 2019

Ni som känner mig vet att jag inte gillar ordet hemmasittare, jag använder hellre problematisk skolfrånvaro. Men för att få alla att hitta hit behöver det ord som används oftast finnas i rubriken. 

Nog om detta. Skolavslutning - jordgubbstårta, glada barn, sång och nya kläder. Men inte för alla. Så här i avslutningstider vill jag uppmärksamma alla skolor på att inte missa att ge alla elever en avslutning. Med ett fint avslut ökar möjligheten att eleven får goda tankar inför höstterminsstarten och möjligheten att komma tillbaka då ökar. 

En anpassad skolavslutning då eleven vet vad som ska hända och har fått god förberedelse ökar möjligheten att komma. Men några klarar det inte ändå. Då behövs en alternativ avslutning. Hur den avslutningen ser ut måste bero på vad som är möjligt för eleven. En del elever kan klara att komma till skolan och fika med sin mentor och kanske någon klasskamrat före eller efter den stora avslutningen. För en annan elev kan ett kort besök av mentorn eller en fika på ett café eller en promenad vara ett bättre avslut. För en tredje kan en form av avslutning göras via facetime, skype telefon eller sms. Om eleven inte klarar att träffas fysiskt så är digital kontakt bättre än ingen alls. Detta kan kompletteras med ett vykort eller brev där eleven får en personlig hälsning och mentor uppmärksammar vad eleven gjort bra under terminen och önskar en fin sommar. 

Denna ansträngning av mentor eller annan skolpersonal kan ge både eleven och föräldrarna hopp och en stund av lycka. Det är sådana gester vi som är föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro blir tårögda av och gör att vi minns vissa lärare och elevassistenter resten av våra liv.