Låt alla människor vara en person - om rubriksättning

5 oktober 2016

Mitt första blogginlägg - till journalister och andra som skriver, talar eller på annat sätt kommunicerar om personer med särskilda behov.

Låt alla människor vara en person

Självklart är jag  övertygad om att journalister som berättar om en person med funktionsvariation ofta vill sprida en historia för att förbättra en person eller en hel grupp människors situation. Syftet är alltså gott, men ofta kan ordval göra att personer blir sårade eller att en grupp med personer känner sig mindre värda.

Med några enkla råd hoppas jag att ni vill bidra till att göra skillnad. Låt oss börja med vilket ord vi använder för personer som har någon form av särskilda behov. När jag var barn användes ordet handikapp, sedan övergick man till ordet funktionshinder, från 1 januari 2015 är funktionsnedsättning det som officiellt används i svenska språket. Själv använder jag gärna ordet funktionsvariation, eftersom jag tycker att det är mer positivt och belyser att mindre förmåga inom något område uppvägs av mer förmåga inom något annat. Vissa vill använda funktionsuppsättning för att göra det ännu mer positivt, personligen tycker jag att funktionsvariation är mer rättvisande eftersom en del särskilda behov är allt annat än lätta att ha.

Sedan är det där här med rubriksättningen. Ofta läser jag rubriker som Autistiske Erik, Handikappad man, Funktionshindrade Alva, genom dessa rubriker sätter man diagnosen först och personen i andra hand. Denna typ av rubriker förstärker läsarens eventuella fördomar om att alla människor med samma diagnos är på ett stereotypt sätt. Att använda föråldrade begrepp sänker också statusen för människor med särskilda behov som grupp.

Några andra viktiga saker är vilka begrepp som används när man kopplar ihop personen med sin funktionsvariation. Alltför ofta läser jag artiklar eller hör nyhetsinslag där Kalle lider av adhd. Vet ni vad? Jag är inte alls säker på att Kalle lider av sin adhd, lika lite som någon lider av att ha blå ögon eller brunt hår. Andra begrepp som används är att man kallar funktionsvariationen för sjukdom eller åkomma. Det är det inte. Det är en funktionsvariation, en funktionsnedsättning eller en diagnos som medför att personen har särskilda behov.

Med dessa ord hoppas jag att några av er vänder lite på orden innan ni publicerar, det är ganska enkelt och kan göra stor skillnad för många.