Lågaffektiva podden om problematisk skolfrånvaro - hemmasittare

31 maj 2019

Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro - ett år efter boksläpp

Vi författare blickar tillbaka på året som har gått sedan boken kom ut och spanar framåt i frågan om skolfrånvaro kopplad till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det är ett stort fokus på autism och skolfrånvaro i det här avsnittet av just den anledningen att det är vad boken till stor del kretsar kring och lyfter upp som den saknade pusselbiten i skolfrånvaroarbetet, och också det område som författarna menar att det fortfarande pratas för lite om idag men som är avgörande om man ska komma framåt i frågan om att förebygga frånvaro (och främja närvaro).

Här hittar du avsnittet:
https://soundcloud.com/…/spaningar-om-skolfranvaro-och-neur…