Välkommen till FUNKKONSULTEN

Här erbjuds föreläsningar, utbildningar, workshops, handledning och konsultationer runt särskilda behov samt dyslexiutredningar. Uppdrag tas över hela landet. Oftast blir jag anlitad av skolor, LSS-verksamheter, socialtjänst, föreningar eller olika konferensanordnare. Ibland får jag också uppdrag från andra verksamheter som arbetar med människor, t ex kriminalvård, flygplatser eller bibliotek. Jag tar också uppdrag från enskilda som behöver en dyslexiutredning eller konsultation.

Jag heter Annelie Karlsson, har lång erfarenhet av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Min utgångspunkt i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt. Mina kunskapsområden är främst neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, samt intellektuell funktionsnedsättning, men erfarenhet och kunskap finns också från andra områden. Ett område jag har fördjupat mig extra i är problematisk skolfrånvaro och hur skolor kan arbeta med så kallade hemmasittare. I våras släpptes en bok där jag skrev om Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro, tillsammans med två andra författare, den handlar om synsätt och arbetssätt med de elever som tidigare kallades hemmasittare. Just nu är jag aktuell med en bok om Specialpedagogik för Fritids som kom ut i januari 2020. Tillsammans med 3 andra författare släpptess sommaren 2019 boken Autism och adhd i gymnasiet.

Utbildningar och Föreläsningar

Klicka på bilden så kommer du vidare till min sida om utbildningar och föreläsningar.  Förutom föreläsningarna som finns som förslag utformar jag föreläsningar och utbildningar som uppdragsutbildningar där upplägget tas fram i samråd med uppdragsgivaren. Jag utbildar ofta skolpersonal som lärare, fritidspedagoger, elevassistenter, förskolepersonal och LSS-personal inom boende, daglig verksamhet och personlig assistans. Ibland har jag föreläsningar för anhöriga, idrottsledare, socialtjänst och andra som möter människor. En workshop är ett bra komplement till en föreläsning för att prova verktyg och ny kunskap. Workshops kan också ges fristående från föreläsning. I workshops arbetar jag gärna med värderingsövningar, case och diskussioner. 

 

 

Handledning

Jag handleder regelbundet inom LSS-verksamheter, på skolor, förskolor och föräldrar. Jag handleder både enskilt och i grupp. 

För mig är det viktigt att verksamheters ledare och de som handleds har en gemensam syn på hur arbetet ska göras. 

Konsultation

En konsultation kan handla om vitt spridda saker. Det kan t ex vara när skola och föräldrar inte kan hitta samarbete och en tredje part behövs. Det kan också röra sig om att se över tillgänglighet i lokaler för olika behov, göra en text lättillgänglig eller hjälpa ett arbetslag i arbetet runt en elev, brukare eller klient.

 

 

 

 

Utredningar

På uppdrag av skolor gör jag specialpedagogiska utredningar och dyslexiutredningar. Utreda dyslexi gör jag också på uppdrag av privatpersoner. För dyslexiutredningar använder jag verktyget Logos. 

 

 

Böcker

Våren 2018 kom boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro som jag skrivit tillsamans med psykologerna Maria Bûhler och Terése Österholm. 

Sommaren 2019 kom boken Autism och adhd i gymnasiet - tydliggörande pedagogik som jag skrivit tillsammans med David Edfelt, Ann Lindgren och Anna Sjölund

Januari 2020 släpptes boken Specialpedagogik flör fritids - en grundbok, som jag skrivit ensam.