Välkommen till FUNKKONSULTEN

Här erbjuds föreläsningar, utbildningar, workshops, handledning och konsultationer runt särskilda behov samt dyslexiutredningar. Uppdrag tas över hela landet. Oftast blir jag anlitad av skolor, LSS-verksamheter, socialtjänst, föreningar eller olika konferensanordnare. Ibland får jag också uppdrag från andra verksamheter som arbetar med människor, t ex kriminalvård, flygplatser eller bibliotek. Jag tar också uppdrag från enskilda som behöver en dyslexiutredning eller konsultation.

Jag heter Annelie Karlsson, har lång erfarenhet av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Min utgångspunkt i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt. Mina kunskapsområden är främst neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, samt intellektuell funktionsnedsättning, men erfarenhet och kunskap finns också från andra områden. Ett område jag har fördjupat mig extra i är problematisk skolfrånvaro och hur skolor kan arbeta med så kallade hemmasittare. I våras släpptes en bok där jag skrev om Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro, tillsammans med två andra författare, den handlar om synsätt och arbetssätt med de elever som tidigare kallades hemmasittare. Just nu är jag aktuell med en bok om Specialpedagogik för Fritids som kom ut i januari 2020. Tillsammans med 3 andra författare släpptess sommaren 2019 boken Autism och adhd i gymnasiet.

 Specialpedagogik för Fritids - Nu med Gratis studiematerial 

I januari 2020 kom min nya bok om fritids och hur man kan jobba för att fritidshemmet ska bli en verksamhet som passar bättre för alla elever, hur vi kan förstå de som inte följer mallen och vilka anpassningar som kan göras så att fritids blir en bättre plats för alla. Det är härligt att få skriva om fritids eftersom det är en viktig verksamhet som inte alltid får den uppmärksamhet och kärlek den förtjänar.  På Studentlitteratur kan ni läsa om innehållet och se innehållsförteckning. Boken går att beställa på Studentlitteratur, Adlibris och Bokus

Nu finns här också ett gratis studiematerial till boken!

Kontakta mig om ni är intresserade av en föreläsning för fritidshemspersonal!

Utbildningar och Föreläsningar

Klicka på bilden så kommer du vidare till min sida om utbildningar och föreläsningar.  Förutom föreläsningarna som finns som förslag utformar jag föreläsningar och utbildningar som uppdragsutbildningar där upplägget tas fram i samråd med uppdragsgivaren. Jag utbildar ofta skolpersonal som lärare, fritidspedagoger, elevassistenter, förskolepersonal och LSS-personal inom boende, daglig verksamhet och personlig assistans. Ibland har jag föreläsningar för anhöriga. En workshop är ett bra komplement till en föreläsning för att prova verktyg och ny kunskap. Workshops kan också ges fristående från föreläsning. I workshops arbetar jag gärna med värderingsövningar, case och diskussioner. 

 

 

Handledning

Jag handleder regelbundet inom LSS-verksamheter, på skolor, förskolor och föräldrar. Jag handleder både enskilt och i grupp. 

För mig är det viktigt att verksamheters ledare och de som handleds har en gemensam syn på hur arbetet ska göras. 

Konsultation

En konsultation kan handla om vitt spridda saker. Det kan t ex vara när skola och föräldrar inte kan hitta samarbete och en tredje part behövs. Det kan också röra sig om att se över tillgänglighet i lokaler för olika behov, göra en text lättillgänglig eller hjälpa ett arbetslag i arbetet runt en elev, brukare eller klient.

 

 

 

 

Utredningar

På uppdrag av skolor gör jag specialpedagogiska utredningar och dyslexiutredningar. Utreda dyslexi gör jag också på uppdrag av privatpersoner. För dyslexiutredningar använder jag verktyget Logos. 

 

 

Böcker

Våren 2018 kom boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro som jag skrivit tillsamans med psykologerna Maria Bûhler och Terése Österholm. Nu skriver jag på en bok om Specialpedagogik och Fritids, boken kommer januari  2020. Sommaren 2019 kom en boken Autism och adhd i gymnasiet, som jag skrev tillsammans med Anna Sjölund, David Edfelt och Ann Lindgren. 

 

#rörinteminkeps

Tillsammans med Anna Sjölund och Agneta Björck driver jag en kampanj om tillgänglighet. Som symbol för att få en mer tillgänglig vardag har vi valt den omdiskuterade kepsen. Att använda keps som ett hjälpmedel är något som personer som har svårtatt klara mycket intryck ofta väljer. Vi är mycket stolta över att få in berättelser om skolor och andra verksamheter som har tagit till sig av kampanjen, funderat på sina regler och nu ändrat dem. Att tillgänglighetsanpassa för personer med intrycksallergi (perceptionsstörningar) brukar vi säga görs bäst genom att intryckssanera. Ordet intryckssanera blev ett av årets nyord 2018, så fint tycker vi :). Kepsen går att köpa genom Lågaffektiva bokhandeln https://lagaffektivabokhandeln.se/