Välkommen till Funkkonsulten

Här erbjuds föreläsningar, utbildningar, workshops, handledning och konsultationer runt särskilda behov samt dyslexiutredningar. Uppdrag tas över hela landet. Oftast blir jag anlitad av skolor, fritidshem, LSS-verksamheter, socialtjänst, anhörigstöd, föreningar eller olika konferensanordnare. Ibland får jag också uppdrag från andra verksamheter som arbetar med människor, t ex kriminalvård, HVB, SiS, flygplatser eller bibliotek. 

 

Om mig

 

Jag heter Annelie Karlsson, har lång erfarenhet av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Mina utgångspunkter i alla sammanhang är lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik.  Mina kunskapsområden är främst neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, samt intellektuell funktionsnedsättning, men erfarenhet och kunskap finns också från andra områden. Ett område jag har fördjupat mig extra i är problematisk skolfrånvaro och hur skolor kan arbeta med så kallade hemmasittare. Jag är också författare inom det specialpedagogiska fältet. 

Utbildningar och

Föreläsningar

Klicka på bilden så kommer du vidare till min sida om utbildningar och föreläsningar.  Förutom föreläsningarna som finns som förslag utformar jag föreläsningar och utbildningar som uppdragsutbildningar där upplägget tas fram i samråd med uppdragsgivaren. En workshop är ett bra komplement till en föreläsning för att prova verktyg och ny kunskap. Workshops kan också ges fristående från föreläsning. I workshops arbetar jag gärna med värderingsövningar, case och diskussioner. 

 

 

Handledning

 

Jag handleder regelbundet inom LSS-verksamheter, på skolor, förskolor och föräldrar. Jag handleder både enskilt och i grupp. 

För mig är det viktigt att verksamheters ledare och de som handleds har en gemensam syn på hur arbetet ska göras. 

Kontinuerligt

specialpedagogiskt

stöd till förskolor

Mindre verksamheter i förskolan som inte har någon anställd specialpedagog erbjuds en långvarig kontakt. Tillsammans gör vi ett upplägg med möjlighet till handledning, barnobservationer, stöd i föräldrasamarbetet och kontinuerliga barngenomgångar. Jag arbetar på det här sättet med flera förskolor och det fungerar väl. 

 

 

 

 

 Utredningar

På uppdrag av skolor gör jag specialpedagogiska kartläggningar, utredningar och dyslexiutredningar. Utreda dyslexi gör jag också på uppdrag av privatpersoner. För dyslexiutredningar använder jag verktyget Logos. 

 

 Böcker

Våren 2018 kom boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro som jag skrivit tillsamans med psykologerna Maria Bûhler och Terése Österholm. 

Sommaren 2019 kom boken Autism och adhd i gymnasiet - tydliggörande pedagogik som jag skrivit tillsammans med David Edfelt, Ann Lindgren och Anna Sjölund

Januari 2020 släpptes boken Specialpedagogik för fritids - en grundbok, som jag skrivit ensam. 

I mars 2021 kom boken När samhället är förälder - stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn. Boken vänder sig till socialtjänst, HVB, SiS och familjehem. Jag har skrivit den tillsammans med Jennie Linde. 

I maj 2021 släpptes boken Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning - ett specialpedagogiskt perspektiv som jag skrivit ihop med Lena W Henriksson, Ann Lindgren och David Edfelt